Absolutnym priorytetem dla nas jest jakość zarówno gotowych kolumn jak i ich brzmienia.
Dzięki stałej współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wszystkie nasze produkty przechodzą szczegółowe testy odpowiednich parametrów elektroakustycznych w kabinie bezpogłosowej, która znajduje się w Instytucie Akustyki Uniwersytetu.

 

Kierownictwo Instytutu Akustyki w osobach prof. dr hab. Rufina Makarewicza oraz dr Tomasza Kaczmarka zapewnia nam konsultacje oraz nadzór naukowy nad naszymi nowymi konstrukcjami.
Wieloletnia stała współpraca gwarantuje pracownikom naukowym i studentom UAM możliwości zapoznania się z szeroko rozumianą elektroakustyką w pełnym jej zakresie czyli począwszy od  etapu projektowania poprzez produkcję a kończąc na gotowej kolumnie.


Pomiary w kabinie bezpogłosowej UAM przeprowadzane są na sprzęcie firmy B&K– najlepszej na świecie firmie pomiarowej w zakresie audio, który jest naszą własnością. Kabina bezpogłosowa UAMjest w tej chwilinajlepszą tego typu kabiną w Polsce, posiadającą dodatkowo stosowne certyfikaty.